Wypróbuj wersję Demo!


Administratorem Państwa danych osobowych jest FX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twarda 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000705730, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych („Administrator”).
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Państwa żądania złożonego poprzez formularz kontaktowy i dotyczącego zapisania się na prezentację produktów i/lub usług Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona w postaci zaznaczenia odrębnego „check-boxa”. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia prezentacji, a po tym czasie dane mogą być przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do tego, aby odpowiednio przetworzyć Państwa żądanie zapisania na prezentację. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Top