1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej www.fxmanago.com.

 

  1. Administratorem przetwarzanych danych jest FX Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000705730 (dalej: „FX Solutions”).

 

  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922).

 

  1. Dane osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie i przetwarzane są w celach marketingowych oraz informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez FX Solutions.

 

  1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż FX Solutions.

 

  1. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FX Solutions przysługuje prawo dostępu do danych przetwarzanych przez FX Solutions, prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne lub są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Top